0976.389.199
TCVN 1858:1986 về Trứng gà tươi - Thương phẩm

TCVN 1858:1986 về Trứng gà tươi - Thương phẩm

TCVN 1858:1986 thay thế TCVN 1858-76 áp dụng cho các loại trứng tươi của gà công nghiệp, tiêu thụ trong nước.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1858:1986

 

Download tài liệu TCVN 1858:1986 miễn phí tại đây!

Bài viết liên quan