0976.389.199
TCVN 1870:2007 về Mứt cam, quýt

TCVN 1870:2007 về Mứt cam, quýt

TCVN 1870:2007 áp dụng cho sản phẩm thường được gọi là "Mứt" được chế biến từ các loại quả cam, quýt và gồm các quy định chung và quy định riêng. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1870:2007

TCVN 1870:2007 thay thế TCVN 1870-76;

TCVN 1870:2007 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 80:1981;

TCVN 1870:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

Phạm vi áp dụng

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thường được gọi là "Mứt" được chế biến từ các loại quả cam, quýt và gồm các quy định chung và quy định riêng.

- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

(a) các sản phẩm chế biến từ các loại quả khác với cam, quýt;

(b) các sản phẩm chế biến từ gừng, dứa, hoặc sung (có hoặc không bổ sung nước ép cam, quýt) mà thường được mô tả như là mứt của các quả đó nhưng chúng không đáp ứng được các yêu cầu đối với các loại mứt nghiền và chúng không được quy định bởi tiêu chuẩn CODEX STAN 79-1981 Các loại mứt (mứt trái cây) và jelly.

(c) sản phẩm chế biến với chất tạo ngọt phi cacbonhydrat và được dùng cho người mắc bệnh "tiểu đường" hoặc "dinh dưỡng ăn kiêng" hoặc sản phẩm có hàm lượng đường thấp mà không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong tiêu chuẩn này và ở một số nơi cũng gọi tên thông thường là mứt.

(d) các sản phẩm được ghi nhãn và có mục đích sử dụng cho sản xuất công nghiệp.

TCVN 1870:2007 bản PDF

Download tài liệu TCVN 1870:2007 bản PDF tại đây!

Bài viết liên quan