0976.389.199
TCVN 1872:2007 về Chuối quả tươi

TCVN 1872:2007 về Chuối quả tươi

TCVN 1872:2007 áp dụng cho chuối quả được trồng từ Musa spp. (AAA), thuộc họ Musaceae, ở dạng xanh sau khi sơ chế và bao gói, để bán cho người tiêu dùng dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho chuối dùng để chế biến công nghiệp. Các giống được quy định trong tiêu chuẩn này được liệt kê trong phụ lục.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1872:2007

TCVN 1872:2007 thay thế TCVN 1872:1986;

TCVN 1872:2007 hoàn toàn tương đương CODEX STAN 205-1997 và sửa đổi 1-2005;

TCVN 1872:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

 

Download tài liệu TCVN 1872:2007 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan