0976.389.199
TCVN 1873:2014 - CODEX STAN 245-2004 - WITH AMENDMENT 2011 - Cam quả tươi

TCVN 1873:2014 - CODEX STAN 245-2004 - WITH AMENDMENT 2011 - Cam quả tươi

TCVN 1873:2014 áp dụng cho các giống cam thương phẩm thuộc loài Citrus sinensis (L.) Osbeck, họ Rutaceae, sau khi sơ chế và đóng gói, được tiêu thụ dưới dạng tươi. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cam quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1873:2014

TCVN 1873:2014 thay thế TCVN 1873:2007;

TCVN 1873:2014 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 245-2004 và sửa đổi 2011;

TCVN 1873:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu TCVN 1873:2014 bản PDF tại đây!

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan