0976.389.199
TCVN 5107:2003 về Nước mắm

TCVN 5107:2003 về Nước mắm

TCVN 5107:2003 áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối.

TCVN 5107:2003 về Nước mắm 

Tiêu chuẩn TCVN 5107:2003 áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 

Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm.

TCVN 3701 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua.

TCVN 3705 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô.

TCVN 3706 - 90 Thủy sản. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac.

TCVN 3974 - 84 Muối ăn. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4991 - 89 (ISO 7937:1985) Vi sinh vật học. Hướng dẫn chung về phương pháp đếm Clostridium perfringens. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc.

TCVN 5276 - 90 Thủy sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

TCVN 5287 - 94 Thủy sản đông lạnh. Phương pháp thử vi sinh vật.

TCVN 5685 - 92 Nước mắm - Mức tối đa hàm lượng chì và phương pháp xác định.

Quyết định 1329/2002/BYT/QĐ về “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống”.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây

TCVN 5107:2003 bản PDF

 

Download tài liệu TCVN 5107:2003 bản PDF tại đây!

Trên đây là những thông tin về TCVN 5107:2003 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất! 

Bài viết liên quan