0976.389.199
TCVN 5647:1992 - Muối i-ốt

TCVN 5647:1992 - Muối i-ốt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối iốt được sản xuất từ muối ăn (NaCl) qua phun trộn với Kali iodat (KIO3) dùng cho phòng chữa bệnh bướu cổ và các rối loạn do thiếu iốt.

Tiêu chuẩn TCVN 5647:1992 PDF

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Bài viết liên quan