0976.389.199
TCVN 5909:1995 về Bánh bít quy - Thông số kỹ thuật

TCVN 5909:1995 về Bánh bít quy - Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bánh bít quy được sản xuất từ bột mì, đường cát trắng, sữa, trứng, cà phê, ca cao và một số phụ gia thực phẩm. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5909:1995 về Bánh bít quy - Thông số kỹ thuật do Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng ban hành.

Bài viết liên quan