0976.389.199
TCVN 6057:2013 về Bia hộp

TCVN 6057:2013 về Bia hộp

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bia đóng hộp.

Tiêu chuẩn TCVN 6057:2013 PDF

Download tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

 

Bài viết liên quan