0976.389.199
TCVN 6096:2010 về Tiêu chuẩn chung cho nước uống đóng chai (trừ nước khoáng thiên nhiên)

TCVN 6096:2010 về Tiêu chuẩn chung cho nước uống đóng chai (trừ nước khoáng thiên nhiên)

Tiêu chuẩn TCVN 6096:2010 áp dụng cho nước đóng chai (đóng gói sẵn) dùng để làm đồ uống. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước khoáng thiên nhiên đóng chai được quy định trong TCVN 6213 : 2010 (CODEX STAN 108-1981, Rev.2-2008) Nước khoáng thiên nhiên đóng chai. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Tiêu chuẩn TCVN 6096:2010

TCVN 6096:2010 thay thế TCVN 6096:2004;

TCVN 6096:2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 227-2001;

TCVN 6096 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan