0976.389.199
TCVN 6666:2000 - Thuốc lá điếu đầu lọc

TCVN 6666:2000 - Thuốc lá điếu đầu lọc

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc lá điếu đầu lọc thông dụng, không áp dụng cho sản phẩm thuốc lá có hình dạng và/hoặc kích thước đặc biệt.

TCVN 6666:2000 thay thế cho TCVN 4287-86;

TCVN 6666:2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

Bài viết liên quan