0976.389.199
TCVN 7030:2016 - CODEX STAN 243-2003 REVISED 2010 -  Sữa lên men

TCVN 7030:2016 - CODEX STAN 243-2003 REVISED 2010 - Sữa lên men

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sữa lên men gồm: sữa lên men đã qua xử lý nhiệt, sữa lên men đậm đặc và các sản phẩm sữa hỗn hợp, để dùng trực tiếp hoặc để chế biến tiếp phù hợp với Điều 2 của tiêu chuẩn này. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

TCVB 7030:2016 thay thế TCVN 7030:2009

TCVB 7030:2016 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 243-2003, soát xét 2010

TCVB 7030:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp thoải mãn yêu cầu của khách hàng >>

Bài viết liên quan