0976.389.199
TCVN 7030:2016 về Sữa lên men

TCVN 7030:2016 về Sữa lên men

TCVN 7030:2016 áp dụng cho các loại sữa lên men gồm: sữa lên men đã qua xử lý nhiệt, sữa lên men đậm đặc và các sản phẩm sữa hỗn hợp, để dùng trực tiếp hoặc để chế biến tiếp phù hợp với Điều 2 của tiêu chuẩn này.

TCVN 7030:2016 bản PDF

TCVN 7030:2016 thay thế TCVN 7030:2009

TCVN 7030:2016 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 243-2003, soát xét 2010

TCVN 7030:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây

 

Download tài liệu TCVN 7030:2016 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan