0976.389.199
TCVN 7519:2005 - HẠT CACAO

TCVN 7519:2005 - HẠT CACAO

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt cacao đã lên men.

TCVN 7519:2005 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16/SC2 Cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

 

Xem thêm: Chứng nhận tiêu chuẩn iso 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho lĩnh vực thực phẩm >>

Bài viết liên quan