0976.389.199
TCVN 7975:2008  - Chè thảo mộc túi lọc

TCVN 7975:2008 - Chè thảo mộc túi lọc

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm chè (trà) thảo mộc được đóng trong túi lọc nhỏ.

Bài viết liên quan