0976.389.199
TCVN 7979:2009 - CODEX STAN 207 - 1999 về Sữa bột và cream bột

TCVN 7979:2009 - CODEX STAN 207 - 1999 về Sữa bột và cream bột

TCVN 7979:2009 áp dụng cho các loại sữa bột và cream bột để sử dụng trực tiếp hoặc chế biến tiếp, phù hợp với mô tả trong Điều 2 của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7979:2009

TCVN 7979 : 2009 thay thế TCVN 5538 : 2002 và TCVN 7404 : 2004;

TCVN 7979 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 207 - 1999;

TCVN 7979 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Download tài liệu TCVN 7979:2009 bản PDF tại đây!

 

Bài viết liên quan