0976.389.199
TCVN 8399:2010 - Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8399:2010 - Tôm biển - Tôm sú bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8399:2010 áp dụng đối với tôm bố mẹ của loài tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798).

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8399:2010 

TCVN 8399:2010 thay thế Tiêu chuẩn ngành thủy sản 28TCN99: 1996 Tôm biển – Tôm sú bố mẹ – Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 8399:2010 do Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường công bố.

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây.

 

Download tài liệu TCVN 8399:2010 tại đây!

 

Bài viết liên quan