0976.389.199
TCVN 9217: 2012 Cá - Phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt cá

TCVN 9217: 2012 Cá - Phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt cá

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện ký sinh trùng trong cơ thịt cá bằng phương pháp soi.

TCVN 9217: 2012 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 985.12 Parasites in Fish Muscle. Candling Procedure;

TCVN 9217: 2012 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

> Xem thêm tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các doanh trong ngành thực phẩm tại đây

Bài viết liên quan