0976.389.199
TCVN 9279:2012 - Chè xanh - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 9279:2012 - Chè xanh - Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong công nghệ và đánh giá chè xanh trong thương mại.

TCVN 9279: 2012 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Tải tiêu chuẩn miễn phí tại đây.

Xem thêm: Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp thoải mãn yêu cầu của khách hàng >>

Bài viết liên quan