0976.389.199
TCVN 9586: 2014 Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9586: 2014 Cá nước ngọt - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với cá bột, cá hương, cá giống và cá bố mẹ của 17 loài cá nước ngọt .

TCVN 9586: 2014 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan