0976.389.199
TCVN 9768:2013 - Nhãn quả tươi

TCVN 9768:2013 - Nhãn quả tươi

TCVN 9768 : 2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 220-1993, sửa đổi 2-2011

TCVN 9768 : 2013 do Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhãn quả thương phẩm của các giống có tên khoa học là Dimocarpus longan Lour., thuộc họ Sapindaceae, được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, sau khi sơ chế và đóng gói. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nhãn quả tươi dùng trong chế biến công nghiệp.

Yêu cầu về chất lượng

2.1. Yêu cầu tối thiểu

Tùy theo các yêu cầu cụ thể cho từng hạng và sai số cho phép, tất cả các hạng nhãn quả tươi phải:

- nguyên vẹn;

- lành lặn, không bị dập nát hoặc hư hỏng đến mức không phù hợp cho sử dụng;

- sạch, không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường;

- không bị sinh vật hại gây ảnh hưởng đến hình thức quả;

- không bị hư hỏng bởi sinh vật hại;

- không bị ẩm bất thường ở ngoài vỏ, trừ khi bị ngưng tụ nước do vừa đưa ra từ thiết bị bảo quản lạnh;

- không có bất kỳ mùi và/hoặc vị lạ1);

- hình thức quả tươi;

- không bị hư hỏng do nhiệt độ quá thấp và/hoặc nhiệt độ quá cao;

- không có các vết thâm rõ rệt;

2.1.1. Nhãn quả tươi phải được thu hái cẩn thận và đạt được mức độ phát triển và độ chín thích hợp theo các tiêu chí về giống và khu vực trồng.

Độ phát triển và trạng thái của nhãn quả tươi phải phù hợp để chúng có thể:

- chịu được vận chuyển và bốc dỡ; và

- đến được nơi tiêu thụ với trạng thái tốt.

Màu cùi và vỏ nhãn quả tươi có thể khác nhau tùy theo giống. Vỏ nhãn quả tươi có thể có màu nhạt hơn so với bình thường khi được xử lý bằng khí sulphur dioxide.

2.2. Phân hạng

Nhãn quả tươi được phân thành ba hạng dưới đây:

2.2.1. Hạng “đặc biệt”

Nhãn quả tươi thuộc hạng này phải có chất lượng cao nhất. Chúng phải đặc trưng cho giống, không được có các khuyết tật, trừ các khuyết tật rất nhẹ không ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài, chất lượng, sự duy trì chất lượng và cách trình bày sản phẩm trong bao bì.

2.2.2. Hạng I

Nhãn quả tươi thuộc hạng này phải có chất lượng tốt. Chúng phải đặc trưng cho giống, cho phép có các khuyết tật nhẹ, miễn là không ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài, chất lượng, sự duy trì chất lượng và cách trình bày sản phẩm trong bao bì:

- các khuyết tật nhẹ ngoài vỏ như bị thâm, xây xước hoặc hư hại do các nguyên nhân cơ học khác không được vượt quá tổng diện tích 0,5 cm2.

2.2.3. Hạng II

Nhãn quả tươi thuộc hạng này không đáp ứng được các yêu cầu trong các hạng cao hơn nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu quy định trong 2.1. Có thể cho phép nhãn quả tươi có các khuyết tật sau đây với điều kiện vẫn đảm bảo được các đặc tính cơ bản liên quan đến chất lượng, việc duy trì chất lượng và cách trình bày của sản phẩm:

- các khuyết tật nhẹ ngoài vỏ như bị thâm, xây xước hoặc hư hại do các nguyên nhân cơ học khác không được vượt quá tổng diện tích 0,5 cm2.

 

> Xem thêm các áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

 

Tải full bản tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan