0976.389.199
Tem chống hàng giả Bộ Công An

Tem chống hàng giả Bộ Công An

Tem chống hàng giả Bộ Công An

- Tem chống hàng giả Bộ Côn An

- tem decal vỡ sử dụng công nghệ phát quang 03 cấp bảo vệ.

- Tem dán được lên tất cả các chất liệu. Khi bóc, tem vỡ nhỏ không thể tái sử dụng.

- Tem do Bộ Công An cung cấp nên giá thành được quy định sẵn.

  Bình luận