Thiết bị thông tin vô tuyến điện

 

Thử nghiệm Thiết bị thông tin vô tuyến điện

Phương pháp thử

Thiết bị thông tin vô tuyến điện: thử nghiệm phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC, thử phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC, thử phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị phụ trợ độc lập, thử miễn nhiễm của cổng anten và cổng vỏ của thiết bị vô tuyến anten liền, thử miễn nhiễm của cổng anten của thiết bị vô tuyến anten rời, thử miễn nhiễm cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến anten rời và các loại thiết bị phụ trợ, thử miễn nhiễm của cổng vào/ra nguồn ac, thử miễn nhiễm của cổng vào/ra tín hiệu/điều khiển, thử miễn nhiễm của cổng viễn thông, thử phát xạ dòng hài (cổng vào nguồn điện lưới AC), thử nhấp nháy và biến động điện áp (cổng đầu vào nguồn điện lưới AC)

QCVN, TCVN, IEC

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !