0976.389.199
Thông báo nghỉ lễ 30/04/2021 - 01/05/2021

Thông báo nghỉ lễ 30/04/2021 - 01/05/2021

Chào mừng ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

ISOCERT xin gửi tới quý Đối tác, quý Khách hàng thời gian nghỉ lễ 30/04/2021 - 01/05/2021 như sau:

Thời gian nghỉ lễ: 30/4/2021 đến hết ngày 02/05/2021

Thời gian hoạt động trở lại: Ngày 03/05/2021

Trong thời gian nghỉ lễ, nếu quý đối tác, quý khách hàng cần được hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Tin tức liên quan