0976.389.199
Thứ Hai đầu tiên Ngày Môi trường sống Thế giới

Thứ Hai đầu tiên Ngày Môi trường sống Thế giới

Ngày Môi trường Thế giới là sáng kiến ​​của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy quyền cơ bản về chỗ ở và nhà ở đầy đủ cho tất cả mọi người trong một thế giới đông dân cư và bị ảnh hưởng bởi tác động của quá trình đô thị hóa. Nó được diễn ra vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng 10 hàng năm. Năm nay, sự kiện này rơi vào ngày 4 tháng 10. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2021 là "Đẩy mạnh hành động đô thị vì một thế giới không có carbon".

Ngày Môi trường sống Thế giới (World Habitat Day) viết tắt là WHD, là ngày hành động quốc tế được được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập năm 1985 thông qua Nghị quyết 40/202 và được tổ chức lần đầu tiên vào  năm 1986 . Nó diễn ra vào thứ Hai đầu tiên của tháng Mười.

Mục đích của Ngày Môi trường sống Thế giới 

Mục đích của ngày này là phản ánh tình trạng của các thị trấn và thành phố của chúng ta, và về quyền cơ bản của tất cả mọi người về nơi ở thích hợp. Nó cũng nhằm nhắc nhở thế giới rằng tất cả chúng ta đều có quyền lực và trách nhiệm định hình tương lai của các thành phố và thị trấn của chúng ta. 

Chủ đề của Ngày Môi trường sống Thế giới năm 2021

Chủ đề của Ngày Môi trường sống Thế giới năm nay là đẩy mạnh hành động đô thị vì một thế giới không có carbon. Các thành phố chịu trách nhiệm cho khoảng 70% lượng khí thải carbon dioxide toàn cầu với giao thông, tòa nhà, năng lượng và quản lý chất thải chiếm phần lớn lượng khí thải nhà kính đô thị. Tương lai của hành tinh chúng ta phụ thuộc vào các chính quyền quốc gia, khu vực và địa phương và các tổ chức, cộng đồng, cơ sở học thuật, khu vực tư nhân và tất cả các bên liên quan cùng hợp tác để tạo ra các thành phố và thị trấn bền vững, trung hòa và hòa nhập. Ngày Môi trường Thế giới sẽ khuếch đại Chiến dịch Chạy đua về 0 trên toàn cầu và Khí hậu của UN-Habitat và khuyến khích các chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch không các-bon có thể hành động trước thềm hội nghị thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu COP26 vào tháng 11.

Tin tức liên quan