0976.389.199
Thử nghiệm cà phê và sản phẩm cà phê, trà

Thử nghiệm cà phê và sản phẩm cà phê, trà

Thử nghiệm cà phê và sản phẩm cà phê, trà

Phương pháp thử TCVN, ISO, AOAC, FDA, EN, QTTN/KT3

 

Thử nghiệm cà phê và sản phẩm cà phê, trà, . . .

 

Phương pháp thử nghiệm

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm độ ẩm, thử chất tan, thử cỡ hạt, thử tạp chất, thử tro tổng, thử tro không tan trong axit HCl, thử tro tan trong nước, thử tro không tan trong nước, thử năng lượng, thử béo, thử protein, thử carbohydrate, thử đường tổng, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bảo hoà, thử hàm lượng bụi, thử cảm quan, thử hàm lượng chất tan, thử độ kiềm của tro tan trong nước, thử hàm lượng polyphenols, thử tạp chất lạ, thử tạp chất sắt, thử  tanin, thử tro tổng, thử tỉ lệ cọng, thử vụn, thử xơ thô, . . .

Kim loại: thử nghiệm hàm lượng Na, K, Ca, Mn, Mg, Se, Ni, As, Pb, Cd, Hg, Sb, Cu, Zn, Sn, Fe, . . .

Dư lượng: thử nghiệm Aflatoxin (B1, B2, G1, G2), thử Ochratoxin, thử Cafein, thử Theobromine,. . .

Vitamin: thử nghiệm Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, thử caroten, thử choline, thử inositol, thử taurin,. . .

Khác: lập bảng dinh dưỡng theo FDA gồm năng lượng, thử béo, thử protein, thử carbohydrate, thử đường tổng, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bão hoà, thử canxi, natri, sắt, thử vitamin A, vitamin C,. . .

Thử nghiệm trọn gói theo QCVN: QCVN 1-26:2010/BNNPTNT

TCVN, ISO, AOAC, FDA, EN, QTTN/KT3