0976.389.199
Thử nghiệm các sản phẩm khác

Thử nghiệm các sản phẩm khác

Thử nghiệm các sản phẩm khác

 

Thử nghiệm các sản phẩm khác

Phương pháp thử

Các sản phẩm khác

Ắc quy: thử nghiệm dung lượng, thử đặc tính khởi động, thử đặc tính lưu điện, thử độ kín, thử tuổi thọ

Máy biến áp, máy biến dòng: thử điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp xung, thử ngắn mạch, thử không tải, thử độ tăng nhiệt, thử tỉ số biến áp, thử độ chính xác, thử hiệu suất năng lượng…

Tụ điện hạ áp, trung áp: thử điện dung, thử điện áp tần số công nghiệp, thử điện áp xung, thử độ kín, thử thiết bị bên trong…

TCVN, IEC, JIS