0976.389.199
Thử nghiệm dầu hỏa - Nhiên liệu máy bay

Thử nghiệm dầu hỏa - Nhiên liệu máy bay

Thử nghiệm dầu hỏa - Nhiên liệu máy bay

 

 

Thử nghiệm Dầu hỏa - Nhiên liệu máy bay

 

Phương pháp thử

Dầu hỏa - Nhiên liệu máy bay

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử thành phần chưng cất ở áp suất khí quyển, thử điểm anilin và điểm anilin hỗn hợp, thử độ nhớt động học ở 40 °C, thử chiều cao ngọn lửa không khói, thử nhiệt lượng riêng…

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm ăn mòn lá đồng ở 50 °C/ 3 giờ, thử màu Saybolt, thử axít tổng, thử hàm lượng nhựa thực tế, thử hàm lượng naphtalen, thử phản ứng nước, thử hàm lượng nước Karl Fisher, thử định tính hợp chất lưu huỳnh hoạt tính trong nhiên liệu và dung môi (Doctor Test), thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X), thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang UV), thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín, thử nước tự do và cặn bẩn trong nhiên liệu cất (ngoại quan)  …

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Fe, Cu, Pb, Mn, K, Na…

ASTM, TCVN

Tham khảo thêm các dịch vụ mà ISOCERT cung cấp:

icon zalo
ajax-loader