0976.389.199
Thử nghiệm dầu - mỡ và các sản phẩm của dầu mỡ

Thử nghiệm dầu - mỡ và các sản phẩm của dầu mỡ

Thử nghiệm dầu - mỡ và các sản phẩm của dầu mỡ

Phương pháp thử TCVN, AOAC, ISO, AOCS, FDA, EN, QTTN/KT3

Thử nghiệm dầu mỡ và các sản phẩm dầu mỡ

Phương pháp thử

Dầu – mỡ và các sản phẩm của dầu mỡ

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm chỉ số axít, thử axít béo tự do, thử thành phần axít béo, thử hàm lượng chất không xà phòng hóa, thử điểm đục, thử chỉ số iod, thử chỉ số khúc xạ, thử nhiệt độ nóng chảy, thử nước và các chất dễ bay hơi, thử chỉ số peroxide, thử tạp chất, thử tro tổng, thử chỉ số xà phòng hoá, thử hàm lượng xà phòng, thử tỷ khối, thử năng lượng, thử béo, thử protein, thử carbohydrate, thử đường tổng, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bảo hoà,. . .

Kim loại:  thử hàm lượng kim loại Na, K, Ca, Mn, Mg, Se, Ni, As, Pb, Cd, Hg, Sb, Cu, Zn, Sn, Fe, . . .

Dư lượng: thử hàm lượng photpho, thử hàm lượng BHT, BHA, TBHQ,...

  • thử nghiệm Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3
  • lập bảng dinh dưỡng theo FDA gồm năng lượng, thử béo, thử protein, thử carbohydrate, thử đường tổng, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bảo hoà, thử canxi, natri, sắt, thử vitamin A, vitamin C, vitamin E, thử caroten, choline, inositol, taurin, . . .

TCVN, AOAC, ISO, AOCS, FDA, EN, QTTN/KT3