0976.389.199
Thử nghiệm dây và cáp điện

Thử nghiệm dây và cáp điện

Thử nghiệm dây và cáp điện

Thử nghiệm dây và cáp điện

Phương pháp thử

Dây trần tải điện trên không: thử nghiệm kết cấu, thử kích thước, thử suất kéo đứt và giãn dài, thử bẻ cong sợi dẫn, thử uốn sợi thép, thử lớp mạ sợi thép, thử điện trở dây dẫn, thử lực kéo đứt dây dẫn, thử nhiệt độ chảy nhỏ giọt của mỡ

Ruột dẫn, thử sợi đồng, thử sợi nhôm, thử sợi thép: thử nghiệm kết cấu, thử kích thước, thử suất kéo đứt và giãn dài, thử bẻ cong, thử uốn, thử lớp mạ, thử điện trở

Cáp điện PVC 450/750 V: Ghi nhãn, thử kết cấu, thử kích thước, thử điện trở ruột dẫn, thử điện áp, thử điện trở cách điện, thử độ bền kéo và giãn dài, thử tổn hao khối lượng, thử khả năng chịu nén, thử chịu uốn, thử chịu va đập, thử chịu nhiệt, thử chống cháy

Cáp điện lực hạ áp và trung áp: Ghi nhãn, thử kết cấu, thử kích thước, thử điện trở ruột dẫn, thử điện áp, thử điện trở cách điện, thử độ bền kéo và giãn dài, thử tổn hao khối lượng, thử khả năng chịu nén, thử chịu uốn, thử chịu va đập, thử chịu nhiệt, thử chịu cháy, thử nóng, thử hàm lượng carbon đen, thử ngấm nước, thử co ngót, thử phóng điện cục bộ, thử tand, thử chu kỳ nhiệt

Cáp viễn thông: thử nghiệm kết cấu, thử kích thước, thử điện trở ruột dẫn, thử điện áp, thử điện trở cách điện, thử điện dung, thử độ bền kéo và giãn dài

TCVN, IEC, ASTM, AS