0976.389.199
Thử nghiệm Đường, Kẹo, Mật ong, Mật rỉ

Thử nghiệm Đường, Kẹo, Mật ong, Mật rỉ

Thử nghiệm Đường, Kẹo, Mật ong, Mật rỉ

Phương pháp thử nghiệm: ICUMSA, AOAC, FDA, TCVN, FAO, EN, QTTN/KT

Thử nghiệm Đường, Kẹo, Mật ong, Mật rỉ, . .  .

Phương pháp thử nghiệm

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm độ ẩm, thử canxi, thử đánh giá cảm quan, thử điểm đen, thử độ đục, thử độ màu icumsa, thử độ màu, thử độ phân bố hạt, thử đường khử, thử mùi sau khi axít hóa, thử  phản ứng tạo tủa, thử hàm lượng QAC, thử saccarô, thử sunfua dioxit, thử tạp chất, thử tro sunfat, thử tro dẫn điện, thử axit, thử béo, thử đường tổng, thử khối lượng tịnh, thử tro không tan trong axít HCl 10%, thử tro tổng, thử năng lượng, thử protein, thử carbohydrate, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bão hoà, thử độ axit, thử hàm lượng HMF, thử hàm lượng diaxta, thử tỷ khối, thử độ baume, thử độ brix…

Kim loại: thử nghiệm hàm lượng kim loại Na, K, Ca, Mn, Mg, Se, Ni, As, Pb, Cd, Hg, Sb, Cu, Zn, Sn, Fe, . . .

Vitamin: thử nghiệm vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, caroten, choline, inositol, taurin,. . .

ICUMSA, AOAC, FDA, TCVN, FAO, EN, QTTN/KT