0976.389.199
Thử nghiệm ngũ cốc bột dinh dưỡng

Thử nghiệm ngũ cốc bột dinh dưỡng

Thử nghiệm ngũ cốc bột dinh dưỡng

Phương pháp thử nghiệm TCVN, AOAC, QTTN/KT3, FDA, FAO, EN

 

Thử nghiệm ngũ cốc, bột dinh dưỡng

Phương pháp thử nghiệm

Ngũ cốc (bánh, mì ăn liền, gạo, malt, . . .), bột dinh dưỡng (sữa bột, sữa lỏng, bột, . . . )

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm Aflatoxin M1, thử độ acid, thử độ ẩm, thử béo, thử carbohydrate, thử cỡ hạt, thử hoạt độ urê, thử muối ăn, thử năng lượng dinh dưỡng, thử protein, thử tro không tan trong axít, thử tro tổng, thử xơ thô, thử xơ tiêu hóa, thử chỉ số không hòa tan, thử chỉ số  hòa tan, thử clorua , thử lactose , thử saccarose, thử tryptophan, thử tỷ trọng (sữa lỏng), thử định tính cyclamate, thử định tính dulcin, thử định tính saccharin, thử đường tổng, thử chỉ số axit, thử chỉ số peroxide, thử gluten ướt, thử gluten khô, thử nhiệt độ hóa hồ, thử cảm quan, thử tỷ lệ thóc, thử tỷ lệ hạt nguyên, thử  tỷ lệ tấm, thử kích thước hạt, thử tỷ lệ tạp chất, thử tỷ lệ các lọai hạt (đỏ, vàng, hư hỏng…), thử mức xát, thử  chất chiết, thử chỉ số Kolbach, thử độ pH, thử hoạt lực enzyme, thử hiệu suất giữa chiết tinh và thô, thử màu EBC, thử nitơ hòa tan, thử nitơ amin tự do, thử thời gian đường hóa. . .

Kim loại: thử nghiệm hàm lượng kim loại Na, K, Ca, Mn, Mg, Se, Ni, As, Pb, Cd, Hg, Sb, Cu, Zn, Sn, Fe, . . .

Dư lượng: thử axit hydrocyanic, thử carotene, thử canxi, thử cholesterol, thử kali, thử magiê, thử mangan, thử natri, thử nitrat, thử nitrit, thử photpho, thử sắt, thử taurin, thử melamin, thử acesulfam k, thử  aspartame, thử sorbitol, thử melamin, thử acrylamide, thử deoxynivalenol (DON), thử fumonisin, thử ochratoxin, thử zearalenone, thử aflatoxin (B1,B2,G1,G2),. . .

Vitamin: thử nghiệm vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, caroten, choline, inositol, taurin, . . .

Khác: lập bảng dinh dưỡng theo FDA gồm năng lượng, thử béo, thử protein, thử carbohydrate, thử đường tổng, thử trans fat, thử xơ tiêu hoá, thử cholesterol, thử béo bảo hoà, thử canxi, natri, sắt, thử vitamin A, vitamin C, . . .

Thử nghiệm trọn gói theo QCVN: QCVN 5-1:2010/BYT, QCVN 5-2:2010/BYT, QCVN 5-3:2010/BYT, QCVN 5-4:2010/BYT, QCVN 5-5:2010/BYT

TCVN, AOAC, QTTN/KT3, FDA, FAO, EN