Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 

Thử nghiệm Nông sản (Rau, quả, trái cây…)


 

Phương pháp thử

Nông sản (Rau, quả, trái cây…)

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: thử nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ, nhóm lân hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm Carbamat, nhóm Triazole, nhóm Dithiocarbamat…

AOAC, QTKT3

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader