Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu

Thử nghiệm Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu


 

Phương pháp thử

Sản phẩm điện, điện tử, vật liệu…: thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của qui định về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử  của Châu Âu (RoHS); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất của Châu Âu (REACH); thử nghiệm chất nguy hại theo yêu cầu của quy định về an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC): thử chì, Phthalates.

IEC, EPA, SMEWW, CPSC

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo