0976.389.199
Thử nghiệm thiết bị chiếu sáng

Thử nghiệm thiết bị chiếu sáng

Thử nghiệm thiết bị chiếu sáng

 

Dịch vụ thử nghiệm thiết bị chiếu sáng

Phương pháp thử

Thiết bị chiếu sáng (đèn chiếu sáng thông thường, đèn đường, đèn LED, bóng đèn huỳnh quang, balát…)

Yêu cầu về an toàn: thử nghiệm phân loại, thử kết cấu, thử bảo vệ chống điện giật, thử cấp bảo vệ chống bụi, thử chống nước, thử điện trở cách điện và độ bền điện, thử độ bền, thử khả năng chịu nhiệt, thử chống cháy…

Yêu cầu về tính năng: Ghi nhãn, thử các thông số điện (công suất, thử dòng điện, thử hệ số công suất…), thử thông số quang (quang thông, thử tọa độ màu, thử chỉ số màu, thử duy trì quang thông, thử tuổi thọ…), thử các tính năng khác

Hiệu suất năng lượng: thử nghiệm quang thông, thử công suất tiêu thụ, thử hiệu suất bóng đèn, thử hiệu suất balát

TCVN, IEC, BS EN