Yêu cầu với ngành xây dựng.

Phòng thử nghiệm Xây dựng được Bộ Xây dựng chỉ định là tổ chức thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Phòng thử nghiệm Xây dựng được chứng nhận là Thành viên Mạng kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng (VNBAC) – Bộ Xây dựng

Phòng thử nghiệm Xây dựng được công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – LAS-XD 666

Phòng thử nghiệm Xây dựng được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA)

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo