0976.389.199
Thúc đẩy khả năng sinh lời từ hoạt động xây dựng

Thúc đẩy khả năng sinh lời từ hoạt động xây dựng

Các công ty xây dựng thành công đã làm gì để thúc đẩy lợi nhuận của họ? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây!

Các công ty xây dựng có thể giúp thúc đẩy lợi nhuận và hiệu quả bằng cách thực hiện một số điều quan trọng, chẳng hạn như giảm chi phí hoạt động cũng như tăng hiệu quả và năng suất. Các công ty xây dựng thành công đã thúc đẩy lợi nhuận hoạt động của họ đã làm như vậy bằng cách hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của họ, sử dụng công nghệ mới nhất, tối đa hóa năng suất của nhân viên và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Một công ty xây dựng có thể tăng sự ổn định tài chính và lợi nhuận của mình bằng cách giải quyết năng suất từ ​​góc độ tổ chức. Chúng có thể được sắp xếp hợp lý và tiêu chuẩn hóa để mang lại lợi nhuận tối đa.

Đối với một doanh nghiệp xây dựng để phát triển mạnh trong ngành công nghiệp cạnh tranh này, điều quan trọng là hệ thống của họ phải hoạt động tốt và được quản lý hiệu quả. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tích hợp các hoạt động kinh doanh của một công ty vào một hệ thống duy nhất trong toàn công ty. Ví dụ về các hệ thống này bao gồm ERP (Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM).

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Thông qua hệ thống ERP, các công ty có thể thu thập, quản lý và giải thích dữ liệu để theo dõi tốt hơn các hoạt động kế toán và tài chính của một công ty. ERP là một hệ thống công nghệ thông minh sẽ chăm sóc các quy trình tổ chức của bạn như các chức năng kinh doanh, loại bỏ sự trùng lặp và cung cấp thông tin chính xác và theo thời gian thực khi được yêu cầu. Điều này sẽ dẫn đến hiệu quả cao hơn và nhân viên sẽ có thể hành động khi có thông tin phù hợp. Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp cho phép các doanh nghiệp xây dựng quản lý cả nguồn lực bên ngoài và nội bộ và chăm sóc cả tài sản hữu hình và vật liệu.

Quản trị quan hệ khách hàng

Mặt khác, Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một hệ thống sử dụng chiến lược kinh doanh và công nghệ thông tin để cung cấp thông tin khách hàng theo thời gian thực trong mọi lĩnh vực. Các công ty xây dựng và doanh nghiệp có thể sử dụng CRM để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và hợp lý hóa dịch vụ của họ. Điều này sẽ giúp làm hài lòng khách hàng và tạo ra một mối quan hệ lâu dài. Tạo và duy trì kết nối là cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn giành được lợi thế trước đối thủ.

Để tăng lợi nhuận và lợi nhuận, các doanh nghiệp xây dựng nên cơ cấu kế hoạch tổ chức của mình để tận dụng các hệ thống hiệu quả như CRM và ERP. Khi những điều này đã được thiết lập, các chiến lược sau đây có thể được thực hiện để tăng lợi nhuận hoạt động.

Nhắm mục tiêu bán hàng và dịch vụ hướng tới khách hàng giá trị cao

Để tối đa hóa lợi nhuận, điều quan trọng là chiến lược kinh doanh của bạn phải tập trung vào những khách hàng có giá trị cao. Điều này sẽ giúp giảm chi phí hoạt động của bạn, được tính theo giá trị đổi lại. Những khách hàng có giá trị cao sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với chi phí đầu vào của bạn. Phân tích thị trường sẽ giúp bạn trong việc nhắm mục tiêu những khách hàng có giá trị cao. Ngược lại, chi phí hoạt động phải được giảm thiểu để hướng tới những khách hàng có giá trị thấp. Thay đổi chiến lược kinh doanh của bạn để ưu tiên các dịch vụ hướng tới khách hàng có giá trị cao có thể giúp tăng lợi nhuận.

Đào tạo đội ngũ tiếp thị để thu hút khách hàng có giá trị cao

Đội ngũ tiếp thị và bán hàng chịu trách nhiệm đảm bảo doanh nghiệp có được những khách hàng có giá trị cao, những người có thể giúp lớn hơn chi phí hoạt động. Để đạt được điều này, nhóm cần được đào tạo về cách thu hút khách hàng có giá trị cao thông qua các phương pháp tiếp thị và bán hàng sáng tạo. Ngoài ra, nhóm tiếp thị nên tận dụng các hệ thống công nghệ thông minh để có được thông tin và dữ liệu theo thời gian thực về những khách hàng có giá trị cao, từ đó đưa ra hướng tiếp cận cho họ. Nhấp vào liên kết để biết thêm chiến lược bán hàng và tiếp thị.

Chuẩn hóa hoạt động

Hiệu quả công việc có thể đạt được thông qua việc lập kế hoạch và phối hợp giữa người quản lý dự án, quản đốc và tất cả các nhóm trên công trường. Họ nên gặp gỡ hàng ngày để cập nhật tình trạng về các dự án đang thực hiện, điều này cũng sẽ giúp củng cố lịch trình của nhà thầu phụ và sẽ đảm bảo giao vật liệu kịp thời.

Theo dõi và giám sát chi phí công việc và thiết bị

Chi phí cho từng công nhân và thiết bị phải được phân tích, theo dõi và ghi chép lại một cách hợp lý. Điều này sẽ giúp xác định chi phí công việc, bảng lương, khấu hao thiết bị và các dữ liệu quan trọng khác. Tất cả các chi phí khác như chi phí gánh nặng, chi phí chung và chi phí thiết bị cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo công ty có thể đưa ra các giá thầu trong tương lai một cách chính xác và chính xác hơn. Lên lịch thiết bị phù hợp cũng là điều cần thiết để tránh phát sinh chi phí từ việc thuê và mua. Sử dụng 10 giải pháp phần mềm xây dựng hàng đầu của chúng tôi để tìm ra giải pháp nào phù hợp nhất với công ty của bạn.

Lời kết:

Các công ty xây dựng và chủ doanh nghiệp có thể tận dụng chi phí hoạt động của họ để đảm bảo họ đạt được lợi nhuận tối đa. Điều này có thể đạt được thông qua các hệ thống hiệu quả, các chiến lược tiếp thị có mục tiêu và các hoạt động được tiêu chuẩn hóa. Thực hiện theo các nguyên tắc này để tăng lợi nhuận hoạt động trong công ty xây dựng của bạn.

 

Bài viết liên quan