0976.389.199
Thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý Tổ chức Giáo dục

Thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý Tổ chức Giáo dục

Thực hiện tiêu chuẩn ISO 21001 về Quản lý Chất lượng trong Tổ chức Giáo dục

Áp dụng chứng nhận ISO 21001 cho doanh nghiệp của bạn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức giáo dục của bạn và chúng tôi sẽ làm cho quá trình của bạn đơn giản hơn.


Bạn đã sẵn sàng áp dụng ISO 9001 chưa?

Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn các hệ thống giáo dục trên toàn cầu, chúng ta sẽ thấy mỗi quốc gia và khu vực có các quy định và luật khác nhau dựa trên các nguyên tắc khác nhau. Không giống như vậy, ISO 21001 cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục

- Cung cấp hướng dẫn về tiêu chuẩn hóa việc cung cấp chất lượng giáo dục.
- Hỗ trợ việc kích thích sự xuất sắc và đổi mới, cùng với việc khắc sâu trách nhiệm đạo đức và xã hội.


Ai có thể thực hiện ISO 21001?

Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức cung cấp chương trình giảng dạy để phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ thông qua các phương pháp giảng dạy khác nhau. Điều này có nghĩa là Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục (EOMS) không chỉ giới hạn ở các trường học hoặc cơ sở cấp đại học mà dành cho bất kỳ tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để truyền đạt kiến ​​thức.


Các nguyên tắc của ISO 21001 là gì?

► Tập trung vào người học và những người thụ hưởng khác

Trọng tâm chính của tiêu chuẩn này là đáp ứng các yêu cầu của người học và những người thụ hưởng khác và hướng tới mục tiêu vượt quá mong đợi của họ.

► Lãnh đạo có tầm nhìn xa

Lãnh đạo có tầm nhìn xa cho phép tất cả người học và những người thụ hưởng khác tham gia vào việc tạo, viết và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức.

► Sự tham gia của mọi người

Điều quan trọng là tổ chức phải liên kết các cá nhân có năng lực, được trao quyền và tham gia vào việc cung cấp các giá trị.

► Cách tiếp cận theo quy trình

Các kết quả nhất quán và có thể dự đoán được sẽ đạt được hiệu quả và hiệu quả hơn khi các hoạt động được hiểu và quản lý như các quá trình có liên quan với nhau hoạt động như một hệ thống nhất quán, bao gồm cả đầu vào và đầu ra.

► Cải tiến

Các tổ chức thành công luôn tập trung vào việc cải tiến

► Các quyết định dựa trên bằng chứng

Các quyết định và chương trình giảng dạy dựa trên phân tích và đánh giá dữ liệu và thông tin có nhiều khả năng tạo ra kết quả mong muốn hơn.

► Quản lý mối quan hệ

Để thành công bền vững, các tổ chức quản lý mối quan hệ của họ với các bên quan tâm, chẳng hạn như các nhà cung cấp.

► Trách nhiệm xã hội

Các tổ chức có trách nhiệm với xã hội là bền vững và đảm bảo sự thành công lâu dài.

► Khả năng tiếp cận và công bằng

Các tổ chức thành công có tính toàn diện, linh hoạt, minh bạch và có trách nhiệm giải quyết các nhu cầu, sở thích, khả năng và nền tảng cá nhân và đặc biệt của người học.

► Đạo đức trong giáo dục

Hành vi đạo đức liên quan đến khả năng của tổ chức trong việc tạo ra một môi trường nghề nghiệp có đạo đức, nơi tất cả các bên quan tâm được xử lý công bằng, tránh xung đột lợi ích và các hoạt động được tiến hành vì lợi ích của xã hội.

► Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

Tổ chức tạo ra một môi trường mà tất cả các bên quan tâm có thể tương tác với tổ chức giáo dục với sự tin tưởng hoàn toàn rằng họ duy trì quyền kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của họ và tổ chức giáo dục sẽ xử lý dữ liệu của họ một cách cẩn thận và bảo mật thích hợp.


Ví dụ về Quy trình EOMS

 1. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực
 2. Chỉ định lượng giảng dạy
 3. Tuyển chọn và tiếp nhận người học
 4. Phát triển, xem xét và cập nhật chương trình khóa học
 5. Đánh giá hiệu suất của nhân viên và học viên
 6. Tiếp tục phát triển nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên
 7. Quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng giáo dục cần thiết
 8. Tuân thủ an ninh, sức khỏe và an toàn
 9. Vận hành hệ thống định hướng và hỗ trợ người học
 10. Thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa
 11. Xuất bản tài liệu giáo dục (bao gồm sách, bài báo);
 12. Tuân thủ các yêu cầu để được công nhận;
 13. Trả lời phản hồi, truy vấn và khiếu nại từ các bên quan tâm
 14. Giao tiếp với các bên quan tâm

Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

 • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
 • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 •  Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai.

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan