0976.389.199
Thực hiện quản lý dịch vụ CNTT ISO/IEC 20000-1

Thực hiện quản lý dịch vụ CNTT ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 (trước đây là BS15000) là tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho hệ thống quản lý dịch vụ. Tiêu chuẩn xác định và quản lý các quy trình chính liên quan đến việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Tiêu chuẩn này dựa trên các thông lệ tốt nhất của Thư viện Cơ sở Hạ tầng Công nghệ Thông tin (ITIL). ISO/IEC 20000-1 giới thiệu văn hóa dịch vụ và cung cấp phương pháp luận để cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh đích thực và các ưu tiên hàng đầu theo cách có thể quản lý được.


Yêu cầu của ISO 20000

ISO 20000 được chia thành mười phần. Trong số này, phần 1 và 2 là quan trọng nhất.

 • Phần 1: Yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ

ISO/IEC 20000-1: 2018 - đưa ra các yêu cầu đối với ITSM và có liên quan đến những người chịu trách nhiệm khởi xướng, thực hiện hoặc duy trì ITSM trong tổ chức của họ. Nó cũng cung cấp một đặc điểm kỹ thuật cho một hệ thống quản lý dịch vụ (SMS). Các tổ chức có thể được chứng nhận độc lập SMS của họ là phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn.

 • Phần 2: Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý dịch vụ

ISO/IEC 20000-2: 2012 - mô tả các thực hành tốt nhất cho các quá trình quản lý dịch vụ trong phạm vi của Phần 1.


Các mẹo hàng đầu để triển khai ISO/IEC 20000-1

1. Nhận cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao
2. Thu hút toàn bộ doanh nghiệp bằng giao tiếp nội bộ tốt
3. So sánh các điều khoản quản lý dịch vụ hiện có với các yêu cầu ISO/IEC 20000-1
4. Nhận phản hồi của khách hàng và nhà cung cấp về các yêu cầu quản lý dịch vụ hiện tại
5. Thành lập nhóm thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất
6. Lập bản đồ và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và thang đo thời gian
7. Điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1 cho doanh nghiệp của bạn
8. Khuyến khích sự tham gia của nhân viên bằng đào tạo và khuyến khích
9. Chia sẻ kiến thức ISO/IEC 20000-1 và khuyến khích nhân viên đào tạo như đánh giá viên nội bộ
10. Thường xuyên xem xét hệ thống ISO/IEC 20000-1 của bạn để đảm bảo rằng bạn đang liên tục cải tiến hệ thống

Xem các khóa đào tạo ISO/IEC 20000-1 của chúng tôi >


Tài liệu ISO/IEC 20000-1

Là một phần của việc triển khai hệ thống quản lý dịch vụ tuân thủ ISO/IEC 20000-1, bạn sẽ được yêu cầu xuất trình tài liệu phù hợp với Tiêu chuẩn. Mặc dù không có cách tiếp cận cụ thể nào về cách cấu trúc tài liệu của bạn, bạn sẽ cần phải xuất trình tài liệu và hồ sơ cho tất cả các quy trình trong phạm vi của ISO/IEC 20000-1. Số lượng tài liệu bạn sản xuất sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy mô công ty của bạn.

ISO/IEC 20000-1 Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) phù hợp với:

 • các doanh nghiệp đang đấu thầu dịch vụ của họ.
 • các công ty yêu cầu các phương pháp tiếp cận nhất quán của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trong chuỗi cung ứng của họ.
 • các nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của họ.
 • đánh giá độc lập về dịch vụ của tổ chức.
 • các tổ chức cần chứng tỏ khả năng của mình trong việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • tổ chức sử dụng việc áp dụng hiệu quả các quy trình để giám sát và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại sao nên làm việc với ISOCERT?

 • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
 • ISOCERT – Thương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 •  Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai.

> Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >


 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0976389199  hoặc tổng đài: 1900 636 538 

Email: contacts@isocert.org.vn >

YÊU CẦU BÁO GIÁ >

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan