0976.389.199
Tiêu chuẩn cho Xe điện - Electric vehicles

Tiêu chuẩn cho Xe điện - Electric vehicles

Xe điện là xe sử dụng một động cơ điện để dẫn động thay vì một động cơ đốt trong. Xe điện được biết đến như là một xe không gây ô nhiễm (Zero Emission Vehicle). Trong những năm gần đây, xe điện được chú ý nhiều khi mà vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm.

Xe điện là xe sử dụng một động cơ điện để dẫn động thay vì một động cơ đốt trong. Xe điện được biết đến như là một xe không gây ô nhiễm (Zero Emission Vehicle). Trong những năm gần đây, xe điện được chú ý nhiều khi mà vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm.


Tiêu chuẩn quốc tế

IEC 61851 Hệ thống sạc điện dẫn xe

IEC 61851 là tiêu chuẩn quốc tế dành cho hệ thống sạc dẫn điện của xe điện, các bộ phận của hệ thống này hiện vẫn đang được phát triển (viết năm 2017). IEC 61851 là một trong những nhóm tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế dành cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện và xe tải điện công nghiệp, và thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kỹ thuật IEC 69 ​​(TC69).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị cung cấp điện EV để sạc cho các phương tiện giao thông đường bộ có điện áp nguồn danh định lên đến 1000 V AC hoặc đến 500 V DC. và điện áp đầu ra danh định lên đến 1000 V AC. hoặc lên đến 1 500 V DC. Phương tiện giao thông đường bộ điện (EV) bao gồm tất cả các phương tiện giao thông đường bộ, bao gồm cả phương tiện giao thông đường bộ plug-in hybrid (PHEV), lấy toàn bộ hoặc một phần năng lượng của chúng từ hệ thống lưu trữ năng lượng có thể sạc lại trên tàu (RESS).

IEC 61851 bao gồm các phần sau, được trình bày chi tiết trong các tài liệu tiêu chuẩn IEC 61851 riêng biệt:

 • IEC 61851-1: Yêu cầu chung 
 • IEC 61851-21-1: Yêu cầu EMC của bộ sạc trên xe điện đối với kết nối dẫn điện với nguồn AC / DC
 • IEC 61851-21-2: Yêu cầu của xe điện đối với kết nối dẫn điện với nguồn điện AC / DC - Yêu cầu EMC đối với hệ thống sạc xe điện trên tàu
 • IEC 61851-23: Trạm sạc xe điện DC 
 • IEC 61851-24: Giao tiếp kỹ thuật số giữa trạm sạc DC EV và xe điện để điều khiển sạc DC

Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn IEC 61851 >

ISO 17409: 2020 Phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng điện - Truyền tải điện - Yêu cầu an toàn

Tài liệu này quy định các yêu cầu về an toàn điện đối với kết nối dẫn điện của phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng điện với mạch điện bên ngoài. Mạch điện bên ngoài bao gồm bộ nguồn điện bên ngoài và phụ tải điện bên ngoài. Tài liệu này cung cấp các yêu cầu đối với chế độ sạc 2, 3, 4, như được định nghĩa trong IEC 61851-1 và chuyển nguồn ngược. Đối với chế độ 4, tài liệu này cung cấp các yêu cầu liên quan đến kết nối với trạm sạc DC EV cách ly theo IEC 61851-23.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phần trên bo mạch của mạch cung cấp điện trên xe. Nó cũng áp dụng cho các chức năng điều khiển nguồn điện chuyên dụng được sử dụng để kết nối xe với mạch điện bên ngoài, không cung cấp thông tin an toàn toàn diện cho nhân viên sản xuất, bảo trì và sửa chữa.

ISO 23274-1: 2019 Phương tiện giao thông đường bộ kết hợp điện - Đo lượng khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu - Phần 1: Phương tiện không thu phí bên ngoài

Tiêu chuẩn này quy định quy trình kiểm tra lực kế khung gầm để đo lượng khí thải và năng lượng điện và mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe, áp dụng cho các loại xe có các đặc điểm sau:

- các phương tiện được phân loại là ô tô chở khách hoặc ô tô tải hạng nhẹ, như được định nghĩa trong tiêu chuẩn sát hạch lái xe (ADT) áp dụng trong khu vực liên quan;

- năng lượng danh định của hệ thống lưu trữ năng lượng có thể sạc lại (RESS) ít nhất là 2% tổng năng lượng tiêu thụ trên một ADT;

- động cơ đốt trong (ICE) chỉ sử dụng nhiên liệu lỏng (ví dụ, nhiên liệu xăng và diesel).

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp các phương tiện có ICE sử dụng nhiên liệu khác [ví dụ, khí nén tự nhiên (CNG), khí hóa lỏng (LPG), hydro], tiêu chuẩn này có thể áp dụng ngoại trừ phép đo lượng nhiên liệu tiêu thụ; nếu không thì có thể áp dụng phương pháp đo cho những phương tiện sử dụng nhiên liệu tương ứng. Tiêu chuẩn này đề xuất các quy trình hiệu chỉnh lượng khí thải đo được và mức tiêu thụ nhiên liệu của xe hybrid-điện (HEV), để đạt được các giá trị khi trạng thái sạc (SOC) của RESS không giữ nguyên giữa phần đầu và phần cuối của một thiết bị. Cũng có thể được áp dụng cho các quy trình đo lường đối với lượng khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu của các HEV có thể sạc bên ngoài khi xe không được sạc bên ngoài và chỉ hoạt động ở trạng thái duy trì sạc (CS), như được mô tả trong ISO 23274‑2.


Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN 12772:2020 - ISO 17409:2015 - Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đấu nối với nguồn cung cấp điện từ bên ngoài - Yêu cầu về an toàn.

TCVN 12772:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 12772:2020 là bản Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên ISO 17409 phiên bản năm 2015, dưới hình thức ngôn ngữ Tiếng việt, để phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất Xe điện trong nước dễ dàng áp dụng và thực hành.

Tìm hiểu về quy trình chứng nhận TCVN 12772:2020 >

Các TCVN khác quy định về các lĩnh vực của Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện

 • Truyền động điện kéo xe có bánh.
 • Trang bị điện của xe chạy điện.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy pin nhiên liệu.
 • Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện-hybrid
 • Phương tiện giao thông đường bộ. Đo chất phát thải và tiêu thụ nhiên liệu của xe Hybrid điện.

Các dịch vụ khác của ISOCERT cho Xe điện:

 • Thử nghiệm trạm sạc và các cấu phần, ví dụ theo tiêu chuẩn IEC 61982, IEC 62133, IEC 62196, IEC 61851, IEC 61851-1, -21, -22, -23, IEC 61850, IEC 60950, SAE J2929, SAE J2464, SAE J2894, SAE J1772 và SAE J2293.
 • Thử nghiệm an toàn điện
 • Thử nghiệm khả năng tương thích điện tử (EMC)
 • Thử nghiệm đánh giá môi trường
 • Chứng nhận tuân thủ đối với trạm sạc và các cấu phần theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (ví dụ: Chứng nhận CE hoặc Chứng nhận UL)
 • Giám định 
 • Giám sát trạm sạc định kỳ

Bài viết liên quan