0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 5527:2015 về Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn ISO 5527:2015 về Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa

ISO 5527:2015 quy định các thuật ngữ và định nghĩa bằng tiếng Việt và tiếng Anh về các loại ngũ cốc.

Tiêu chuẩn ISO 5527:2015 

TCVN 4995:2016 thay thế TCVN 4995:2008;

TCVN 4995:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 5527:2015 về Ngũ cốc - Thuật ngữ và định nghĩa;

TCVN 4995:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tài liệu ISO 5527:2015 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 5527:2015 miễn phí tại đây!

> Xem thêm cách áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan