0976.389.199
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2013 về rượu trắng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2013 về rượu trắng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2013 áp dụng cho các loại rượu trắng chưng cất và rượu trắng pha chế.

TCVN 7043:2013

TCVN 7043:2013 thay thế TCVN 7043:2009;

TCVN 7043:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7087:2008 (CODEX STAN 1-2005), Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn

TCVN 8007:2009, Rượu – Chuẩn bị mẫu và kiểm tra cảm quan

TCVN 8008:2009, Rượu chưng cất – Xác định độ cồn.

TCVN 8009:2009, Rượu chưng cất – Xác định hàm lượng aldehyt

TCVN 8010:2009, Rượu chưng cất – Xác định hàm lượng metanol

TCVN 8011:2009, Rượu chưng cất – Phương pháp xác định rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí.

AOAC 972.07, Esters in distilled liquors. Spectrophotometric method (Este trong rượu chưng cất. Phương pháp quang phổ)

 

Download tài liệu về TCVN 7043:2013 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về TCVN 7043:2013 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất! 

 

Bài viết liên quan