0976.389.199
Tiêu chuẩn ISO 3947:1977 - Tinh bột tự nhiên hoặc biến tính - Xác định tổng hàm lượng chất béo

Tiêu chuẩn ISO 3947:1977 - Tinh bột tự nhiên hoặc biến tính - Xác định tổng hàm lượng chất béo

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng chất béo của tinh bột, nguyên chất hoặc biến tính, trong đó tổng hàm lượng chất béo dự kiến ​​nhỏ hơn 1,5% (khối lượng). Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo tài liệu dưới đây.

ISO 3947:1977

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 3947:1977 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 93, Tinh bột (bao gồm các dẫn xuất và sản phẩm phụ), và được lưu hành đến các cơ quan thành viên vào tháng 9 năm 1975.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

TCVN 9938:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 3947:1977.

TCVN 9938:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F 18 Đường, mật ong và sản xuất tinh bột biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lương chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghê công bố.

Tin tức liên quan