0976.389.199
Tiêu chuẩn - quy chuẩn An toàn giao thông đường bộ

Tiêu chuẩn - quy chuẩn An toàn giao thông đường bộ

Tiêu chuẩn ISO 39001, Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ - Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng 

Tiêu chuẩn Quốc tế

ISO/TC 241 Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ

Uỷ ban ISO / TC 241 Tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn quản lý trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ bao gồm:

Tiêu chuẩn ISO 39001, Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ - Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng 

Tiêu chuẩn được phát triển theo ISO / TC 241, An toàn giao thông đường bộ quản lý, được coi là một đóng góp lớn cho Hoa Kỳ Thập kỷ hành động của các quốc gia vì con đường An toàn 2011-2020.

ISO 39001: 2012 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ cho phép các cơ quan quản lý, các tổ chức và tất cả người dân tương tác với hệ thống quản lý giao thông để giảm thiểu tử vong và thương tích nghiêm trọng liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ mà hệ thống này có thể kiểm soát. Các yêu cầu trong ISO 39001: 2012 bao gồm phát triển và thực hiện chính sách quản lý an toàn giao thông đường bộ thích hợp, phát triển các mục tiêu và kế hoạch hành động quản lý an toàn giao thông đường bộ, có tính đến các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác mà tổ chức đăng ký, và thông tin về các yếu tố và tiêu chí liên quan đến quản lý an toàn giao thông đường bộ mà tổ chức xác định là những tổ chức có thể kiểm soát và những tổ chức có thể ảnh hưởng.


Tiêu chuẩn ISO 39002: 2020 An toàn giao thông đường bộ - Thực hành tốt để thực hiện quản lý an toàn trên đường đi làm

Tiêu chuẩn nhằm mục đích giảm số người tử vong và mức độ nghiêm trọng của thương tích do tai nạn đường bộ, do cung cấp giải pháp và đề xuất các biện pháp mà tổ chức có thể sử dụng để bảo vệ nhân viên của họ. Các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn đường bộ cũng được được phát triển bởi các ủy ban kỹ thuật ISO khác, chẳng hạn như thiết kế hệ thống hỗ trợ qua đường an toàn hơn cho những người tàn tật.

Tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn về các thực hành tốt có thể được các tổ chức áp dụng để thực hiện quản lý an toàn đi lại. Các hoạt động này nhằm giảm thiểu số người chết và số người bị thương nặng, giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, và hơn nữa là giảm thiểu thiệt hại về tài sản và thiệt hại kinh tế do va chạm, tai nạn khi di chuyển trên đường.

Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào để giúp tổ chức đó bảo vệ người đi làm bao gồm cả những người đi đường dễ bị tổn thương thông qua việc áp dụng phương pháp chủ động để quản lý rủi ro khi đi làm.

Tiêu chuẩn cũng có thể áp dụng cho các tổ chức vận tải thương mại bao gồm các nhà điều hành đội xe, cũng như các trường học.

Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào để giúp tổ chức đó bảo vệ người đi làm bao gồm cả những người đi đường dễ bị tổn thương (VRU) thông qua việc áp dụng phương pháp chủ động để quản lý rủi ro khi đi làm.

Tiêu chuẩn cũng có thể áp dụng cho các tổ chức vận tải thương mại bao gồm các nhà điều hành đội xe, cũng như các trường học.


Bộ tiêu chuẩn ISO 26262 , Phương tiện giao thông đường bộ - Chức năng an toàn

Bộ tiêu chuẩn phác thảo những yêu cầu dựa trên rủi ro dành riêng cho ô tô và cách tiếp cận để giúp giảm thiểu tiềm năng lỗi hệ thống. Với tiến bộ công nghệ mới nhất mang đến cho chúng tôi mọi thứ từ nâng cao hệ thống định vị cho ô tô không người lái, đưa ra các biện pháp để phát hiện rủi ro tiềm ẩn trên toàn bộ phương tiện tuổi thọ quan trọng hơn bao giờ hết.

Tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn về các thực hành tốt có thể được các tổ chức áp dụng để thực hiện quản lý an toàn đi lại. Các hoạt động này nhằm giảm thiểu số người chết và số người bị thương nặng, mức độ nghiêm trọng của thương tích, và hơn nữa là giảm thiểu thiệt hại về tài sản và thiệt hại kinh tế do va chạm trên đường.

Tiêu chuẩn đề cập đến các nguy cơ có thể xảy ra do hành vi hoạt động sai của các hệ thống điện, điện tử liên quan đến an toàn, bao gồm cả sự tương tác của các hệ thống này. Nó không đề cập đến các nguy cơ liên quan đến điện giật, lửa, khói, nhiệt, bức xạ, độc tính, dễ cháy, phản ứng, ăn mòn, giải phóng năng lượng và các nguy cơ tương tự, trừ khi trực tiếp gây ra bởi hành vi hoạt động sai của các hệ thống điện, điện tử liên quan đến an toàn.

 

Bài viết liên quan