Tiêu Chuẩn Trách Nhiệm Xã Hội SA 8000:2014

SA 8000 là gì?

 

SA8000 là một bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Đây là tiêu chuẩn tự nguyện và áp dụng được cho đánh giá chứng nhận, dựa trên Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, Tổ chức Lao động Quốc tế, các quy tắc quốc tế về khác về quyền con người và lao động, và luật lao động của các quốc gia. Nhằm trao quyền và bảo vệ tất cả những người lao động tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho một tổ chức và nằm trong sự kiểm soát và ảnh hưởng của tổ chức đó, bao gồm người lao động được tuyển dụng bởi chính tổ chức và bởi các nhà cung ứng, các nhà thầu phụ hoặc các nhà cung cấp thứ cấp, và người lao động tại nhà. Một tổ chức phải (bắt buộc) tuân theo Tiêu chuẩn thông qua một Hệ thống quản lý phù hợp và hiệu quả.


Tiêu chuẩn SA 8000: 2014 - Trách nhiệm xã hội

 

 

SA8000 cũng cấp một tiêu chuẩn dựa trên các chuẩn mực nhân quyền quốc tế và luật lao động quốc gia để bảo vệ và trao quyền cho tất cả các nhân sự trong phạm vi kiểm soát và ảnh hưởng của một doanh nghiệp.


Họ là những người sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp, bao gồm cả các nhân viên do doanh nghiệp tuyển dụng, cũng như nhân sự được các nhà cung cấp nhà thầu phụ tuyển dụng và những người lao động tại nhà.

Tuân thủ theo các yêu cầu về trách nhiệm xã hội của tiêu chuẩn này, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp để:
Phát triển, duy trì và áp dụng các chính sách và thủ tục quản lý các vấn đề mà doanh nghiệp có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng.
Chứng tỏ chắc chắn với các bên liên quan rằng các chính sách, thủ tục và hoạt động thực tiễn là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.


Tiêu cuẩn SA8000 dựa trên Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và một loạt các công ước khác của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Các yêu cầu về trách nhiệm xã hội SA8000 bao gồm 9 điều khoản:

1.Lao động trẻ em: Bao gồm các vấn đề liên quan đến lao động của trẻ em dưới 14 (hoặc 15 tuổi tùy theo từng quốc gia) và trẻ vị thành niên 14(15)-18.


2. Lao động cưỡng bức và bắt buộc: Bao gồm các vấn đề liên quan đến lao động tù tội, lao động để trả nợ cho người khác


3. Sức khỏe và an toàn: Các quy định về vận hành, sử dụng máy móc thiết bị, các điều kiện về môi trường như độ chiếu sáng, độ ồn, độ ô nhiễm không khí, nước và đất, nhiệt độ nơi làm việc hay độ thông thoáng không khí, các theo dõi-chăm sóc y tế thường kỳ và định kỳ (đặc biệt các chế độ cho lao động nữ), các trang thiết bị bảo hộ lao động mà người lao động cần phải được có để sử dụng tùy theo nơi làm việc, các phương tiện thiết bị phòng cháy-chữa cháy cũng như hướng dẫn, thời hạn sử dụng, các vấn đề về phương án di tản và thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ, an toàn hóa chất (MSDS)


4. Tự do công đoàn và quyền thỏa ước lao động tập thể: Quyền được tham gia các hiệp hội: Công đoàn, nghiệp đoàn


5. Phân biết đối xử:  Các vấn đề về phân biệt đối xử theo các tiêu chuẩn tôn giáo-tín ngưỡng, dân tộc thiểu số, người nước ngoài, tuổi tác, giới tính. Tiêu chuẩn SA8000 không cho phép có sự phân biệt đối xử.


6. Kỷ luật: Các vấn đề liên quan đến các hình thức kỷ luật được phép và không được phép (đánh đập, roi vọt, xỉ nhục, đuổi việc, hạ bậc lương, quấy rối tình dục 

7. Thời gian làm việc: Phù hợp với các tiêu chuẩn trong bộ Luật lao động của từng quốc gia cũng như các tiêu chuẩn của ILO về thời gian làm việc thông thường, lao động thêm giờ, các ưu đãi về thời gian làm việc đối với lao động nữ (trong hay ngoài thời kỳ thai sản và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi).


8. Thu nhập: Lương và các phúc lợi xã hội khác (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế v.v) yêu cầu tuân thủ theo các quy định của quốc gia.


9. Hệ thống quản lý: Các vấn đề về quản lý của lãnh đạo, bao gồm các vấn đề liên quan đến quyền được khiếu nại của người lao động và nghĩa vụ phải trả lời hay giải đáp khiếu nại của lãnh đạo.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo