0976.389.199
Tiêu chuẩn về máy móc, Thiết bị cho nông nghiệp

Tiêu chuẩn về máy móc, Thiết bị cho nông nghiệp

Tiêu chuẩn Quốc tế:

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 23 Máy móc, Thiết bị cho nông nghiệp

 

Tiêu chuẩn Thử nghiệm công nghệ mới

 • Quy trình chạy thử máy kéo nông nghiệp
 • Cabin nông nghiệp có mái che và chất lượng không khí môi trường

Tiêu chuẩn về an toàn và thuận tiện trong thiết bị nông nghiệp

 • Các khía cạnh môi trường của thiết bị gieo hạt
 • An toàn của máy trộn thức ăn chăn nuôi (ISO 4254-19)
 • Hệ thống nguồn cấp dữ liệu robot

Tiêu chuẩn Máy kéo

Tiêu chuẩn Thiết bị bảo vệ thực vật

 • Máy phun thuốc trên không
 • Hệ thống phun sơn không người lái (UASS)

Tiêu chuẩn Thiết bị thu hoạch và bảo vệ nông nghiệp

 • Kết hợp máy thu hoạch, thức ăn gia súc và máy thu hoạch bông
 • Thiết bị thu hoạch khoai tây, củ cải đường và củ cải đường làm thức ăn gia súc
 • An toàn của máy thu hoạch nho, ô liu và cà phê

Tiêu chuẩn Thiết bị hỗ trợ trồng cỏ và sân vườn

Tiêu chuẩn Hướng dẫn sử dụng, Điều khiển, vận hành máy móc

Tiêu chuẩn Máy móc phục vụ lâm nghiệp

Tiêu chuẩn Máy móc lâm nghiệp di động

Tiêu chuẩn Hệ thống và thiết bị tưới tiêu

 • Tưới phun mưa
 • Thiết bị tưới có điều áp
 • Công nghệ giám sát và điều khiển từ xa
 • Thực hiện hệ thống tưới điều áp

Tiêu chuẩn Điện tử nông nghiệp

 • Kế hoạch cấu trúc
 • Ứng dụng và chuyển giao dữ liệu tương lai

Tiêu chuẩn Thiết bị làm đất 

Tiêu chuẩn Việt Nam

Danh mục các TCVN về Nông nghiệp Điện tử - Cơ điện nông nghiệp do Bộ NN&PTNT ban hành

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản vẽ kỹ thuật – Bảng kê

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nông nghiệp (Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay; Thiết bị tẽ ngô truyền động bằng động cơ, Rung và va đập cơ học, Bơm cánh quay, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị tưới trong nông nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị thu hoạch

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị bảo vệ cây trồng

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị rắc thuốc hạt dạng rời trừ sinh vật hại hoặc diệt cỏ

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy dùng trong lâm nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy đập lúa tĩnh tại, Máy xay xát thóc gạo, Máy nghiền thức ăn gia súc búa

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Động cơ điêzen máy

 

Bài viết liên quan