0976.389.199
Tin tức

Tin tức

Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Hoạt động sản xuất kinh doanh đang phát triển, kèm theo đó là môi trường của chúng ta đang đứng trước những báo động ô nhiễm vô cùng gây gắt bởi những tác động tiêu cực từ con người gây ra.Chính vì thế, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là thực sự cần thiết và quan trọng. Bài viết dưới đây ISOCERT sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khóa học chứng chỉ môi trường - ISOCERT
Khóa học chứng chỉ môi trường - ISOCERT

Như chúng ta đã biết ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp và rất xấu đến sức khỏe mọi sinh vật sống trên đó. Một trong những nguyên nhân tác động đến môi trường chính là sự ô nhiễm từ các nhà máy, các chất thải công nghiệp. Ngày nay, cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, vấn đề về bảo vệ môi trường là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Bởi lẽ bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe, sự sống của chính chúng ta trên Trái Đất. Nắm được vấn đề cấp thiết này, ISOCERT cũng như nhiều tổ chức trên thế giới mở ra khóa học cấp chứng chỉ môi trường nhằm giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...đang làm việc có liên quan đến môi trường các kiến thức sâu rộng hơn để chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta.