0976.389.199
Tin tức

Tin tức

Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 22/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2992/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Ý nghĩa và lịch sử Ngày Khoan dung Quốc tế 16 tháng 11
Ý nghĩa và lịch sử Ngày Khoan dung Quốc tế 16 tháng 11

“Khoan dung là sự tôn trọng, chấp nhận và đánh giá cao sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa trên thế giới của chúng ta, các hình thức thể hiện và cách làm người của chúng ta." – Tuyên bố về Nguyên tắc khoan dung năm 1995 của UNESCO.

Từ ISO 22000 đến FSSC 22000
Từ ISO 22000 đến FSSC 22000

Khi đã được chứng nhận theo ISO 22000, một tổ chức chỉ cần xem xét bổ sung các thông số kỹ thuật đối với các PRP của ngành và các Yêu cầu bổ sung của FSSC để đáp ứng tất cả các yêu cầu của Chương trình. Tìm thêm thông tin về quá trình này trong bài viết dưới đây.

Hưởng ứng ngày lương thực thế giới 16/10
Hưởng ứng ngày lương thực thế giới 16/10

Ngày Lương thực Thế giới (viết tắt là WFD) được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 10. Vào ngày này, hơn 150 quốc gia đã đoàn kết nâng cao nhận thức về các vấn đề xung quanh đói nghèo.

17/10 - Ngày Quốc tế Xóa nghèo
17/10 - Ngày Quốc tế Xóa nghèo

Ngày quốc tế xóa nghèo, viết tắt là WDSJ được cử hành vào ngày 17 tháng 10 hàng năm trên toàn thế giới. Ngày này được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là ngày lễ quốc tế trong Nghị quyết A/RES/47/196 ngày 22/12/1992.

Ngày quốc tế người cao tuổi 2021: Lịch sử, ý nghĩa và chủ đề
Ngày quốc tế người cao tuổi 2021: Lịch sử, ý nghĩa và chủ đề

Ngày đặc biệt dành cho người cao tuổi trên thế giới, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, được tổ chức hàng năm vào ngày 1 tháng 10. Mục đích của ngày là tuyên truyền nhận thức về sự cần thiết của các điều khoản y tế và chăm sóc xã hội cho người cao tuổi.