Tin tức

Tin tức mới

Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Các phương thức hợp chuẩn?
Chứng nhận hợp chuẩn là gì? Các phương thức hợp chuẩn?

09/11/2020


Chứng nhận hợp chuẩn được hiểu là hoạt động đánh giá nhằm xác định sự phù hợp đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn so…
TCVN ISO/TS 22002-3:2013 (ISO/TS 22002-3:2011) | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 3: NUÔI TRỒNG
TCVN ISO/TS 22002-3:2013 (ISO/TS 22002-3:2011) | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 3: NUÔI TRỒNG

23/10/2020


TCVN ISO/TS 22002-3:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 22002-3:2011. ISO/TS 22002-3:2011 - Chứa các điều kiện tiên quyết cụ thể để canh tác.
TCVN ISO/TS 22002-2:2014 (ISO/TS 22002-2:2013) | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 2: CUNG CẤP THỰC PHẨM
TCVN ISO/TS 22002-2:2014 (ISO/TS 22002-2:2013) | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 2: CUNG CẤP THỰC PHẨM

23/10/2020


TCVN ISO/TS 22002-2:2014 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 22002-2:2013. ISO/TS 22002-2:2013 bao gồm các điều kiện tiên quyết cụ thể trong cung cấp thực phẩm.
TCVN ISO/TS 22002-1:2013 (ISO/TS 22002-1:2009) | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 1: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
TCVN ISO/TS 22002-1:2013 (ISO/TS 22002-1:2009) | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 1: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

23/10/2020


Việc hiểu rõ TCVN ISO/TS 22002-1:2013 (ISO/TS 22002-1:2009) cùng với tiêu chuẩn ISO 22000:2018 nhằm đảm bảo mức độ năng lực và khả năng thực hiện tốt để…

Khách hàng

ajax-loader