0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN EGITECH
Địa chỉ:
Trụ sở chính: 75 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293415923
Tiêu chuẩn:
ISO/IEC 27001:2022
Phạm vi chứng nhận:

Thiết kế, phát triển và nhận gia công phần mềm.

Tình trạng:
Còn hiệu lực (07/07/2023 - 06/07/2026)
Certification Information
Company name:
EGITECH COMPANY LIMITED
Address:
Head office: 75 Ho Hao Hon Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
9199293415923
Standard:
ISO/IEC 27001:2022
Field of certification:

Design, development and software outsourcing.

Status:
Validated
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN EGITECH EGITECH COMPANY LIMITED