0976.389.199
Trang phục bảo hộ

Trang phục bảo hộ

Sử dụng thuốc trừ sâu là một thực tế của nông nghiệp hiện đại và bảo vệ nông dân chống lại độc tính là điều cần thiết.

Tiêu chuẩn Quốc tế:

Tiêu chuẩn ISO 27065, Trang phục bảo hộ -Yêu cầu về hiệu suất đối với quần áo bảo hộ do người vận hành mặc áp dụng thuốc trừ sâu dạng lỏng

 

Tiêu chuẩn này giúp bảo vệ an toàn công nhân nông nghiệp chống lại rủi ro khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nó chỉ định yêu cầu hiệu suất cho phép các nhà sản xuất thuốc trừ sâu để chỉ ra các cấp độ bảo vệ cần thiết trên nhãn sản phẩm của họ, trong khi hàng may mặc nhà sản xuất có thể sản xuất, chứng nhận và bán quần áo bảo hộ với các mức bảo vệ xác định.ISO 27065 thiết lập các yêu cầu về hiệu suất, phân loại và đánh dấu tối thiểu đối với quần áo bảo hộ được mặc bởi người vận hành xử lý sản phẩm thuốc trừ sâu cũng như công nhân tái nhập cảnh. Theo mục đích của ISO 27065, thuật ngữ thuốc trừ sâu áp dụng cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và các chất khác được áp dụng ở dạng lỏng nhằm mục đích ngăn chặn, tiêu diệt, đẩy lùi hoặc làm giảm bất kỳ dịch hại hoặc cỏ dại nào trong môi trường nông nghiệp, không gian xanh, lề đường, v.v ... Nó không bao gồm các sản phẩm diệt khuẩn được sử dụng cho các cơ sở nông nghiệp và phi nông nghiệp.

 

Xử lý thuốc trừ sâu bao gồm trộn và nạp, ứng dụng, và các hoạt động khác như làm sạch thiết bị và thùng chứa bị ô nhiễm. Thuốc trừ sâu đậm đặc thường được xử lý trong quá trình trộn và tải. Quần áo bảo hộ được đề cập trong ISO 27065 bao gồm, nhưng không giới hạn ở, áo sơ mi, áo khoác, quần tây, quần yếm, tạp dề, tay áo bảo hộ, mũ / nón và các loại mũ đội đầu khác (không bao gồm mũ cứng làm bằng vật liệu cứng, ví dụ như mũ của công nhân xây dựng), và phụ kiện được sử dụng dưới bình xịt đeo ba lô.

 

ISO 27065 không đề cập đến các mặt hàng được sử dụng để bảo vệ đường hô hấp, bàn tay và bàn chân. ISO 27065 không đề cập đến việc bảo vệ chống lại chất bay hơi.

 

Tiêu chuẩn Việt Nam

Trong những năm qua việc thi hành các thông tư của Bộ (số 08-NN/TT ngày 19/10/1963; số 05-NN/TT ngày 31-12-1964 và thông tư số 03-NN/TT ngày 12-06-1965) quy định chế độ trang bị phòng hộ lao động cho công nhân viên ngành nông nghiệp đã có tác dụng bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động phục vụ sản xuất, công tác được tốt.

 

Nhưng đến nay ngành nông nghiệp ngày càng phát triển nhiều nghề mới, tính chất công tác và điều kiện làm việc tuy có khác nhau nhưng phần lớn công nhân nông nghiệp cả ngày làm việc ngoài trời nắng mưa, nặng nhọc vất vả, trực tiếp với thuốc trừ sâu, phân hóa học. Về việc trang bị phòng hộ trước đây có chức danh chưa thật đáp ứng với yêu cầu để bảo đảm sản xuất và bảo vệ sức khỏe. Mặc khác có chức danh mới chưa được quy định chế độ trang bị phòng hộ nên đã ảnh hưởng một phần tới năng  suất lao động, đến sức khỏe và nhiệt tình lao động của công nhân viên.

Một số tiêu chuẩn, điều luật liên quan đến Trang phục bảo hộ ngành Nông nghiệp:

 

  • THÔNG TƯ Số: 14-NN/KT về việc Quy định chế độ trang bị phòng hộ lao động cho công nhân viên ngành Nông nghiệp
  • Bộ tiêu chuẩn TCVN 11538 (ISO 17491), Trang phục bảo vệ - Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất
  • THÔNG TƯ Số: 34/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 

Bài viết liên quan