0976.389.199
Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) về cơ bản đề cập đến một tập hợp các công nghệ cho phép tạo ra trí tuệ trong máy móc. Đây là một lĩnh vực đang phát triển, với 75% ứng dụng doanh nghiệp được dự đoán sẽ sử dụng AI vào năm 2021 và bao gồm mọi thứ, từ máy móc trong sản xuất nhằm cải thiện hiệu quả nâng cao hiệu quả cho nền tảng máy học, đến rô bốt cá nhân và ô tô tự lái.


Tiểu ban SC 42 của ISO / IEC JTC 1, Trí tuệ nhân tạo, được thành lập để phát triển các yêu cầu và hướng dẫn trong lĩnh vực này đồng thời thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực ứng dụng trong tương lai. Các tiêu chuẩn và tài liệu phân phối đã được xuất bản hoặc đang phát triển bao gồm loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 20547 về kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn cũng như các tài liệu về các vấn đề như thiên vị trong việc ra quyết định, mức độ tin cậy, hàm ý quản trị và hơn thế nữa.


Công việc này được bổ sung bởi công việc của các tiểu ban JTC 1 liên quan. Đặc biệt, SC 37, Biometrics, chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa các công nghệ sinh trắc học hỗ trợ khả năng tương tác và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng để xác thực các cá nhân (chẳng hạn như các ứng dụng được sử dụng trong sân bay), trong khi SC 38, Điện toán đám mây và phân tán nền tảng, tập trung vào các ứng dụng dựa trên đám mây cho sinh trắc học.