Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
TRUNG TÂM BẢO MẬT THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 129 – BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Địa chỉ:
<p>Số 51 Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p>
Mã số chứng chỉ:
'8935293400764
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
<p>Sản xuất thiết bị điện tử; Thiết kế phần mềm an toàn, an ninh thông tin; <br />Cung cấp và hỗ trợ sử dụng thiết bị, phần mềm, dịch vụ, giải pháp về an toàn, an ninh thông tin.</p>
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
129 CO.,LTD-VIETNAM GOVERNMENT INFORMATION SECURITY COMMISSION
Address:
<p>No. 51 Quan Nhan Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.</p>
Certification Code:
'8935293400764
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
<p>Manufacture of electronic equipment; Software design for Information safety and security;<br />Provide and support the use of equipment, software, service, solution for Information safety and security</p>
Status:
valided
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader